Utleie-hytte.com
Untitled Document

Hytteregler

Hytteregler og info for Fageråsen R15

 • Det er ikke lov å røyke i hytta eller ha dyr inne (selv ikke i bur). Overtredelse vil bli fakturert med full nedvasking av hytta, kr. 3500,-.  (Ber dere respektere dette da vi har sterkt astmatiske og allergiske barn.)
 • Ved ankomst skal leietager se over hytten. Er det ting som ikke er i orden eller renhold ikke utført, skal dette umiddelbart rapporteres til hytteeier på sms 97419730 eller vaktmester.
 • Skulle uhellet være ute slik at noe blir skadet, ta kontakt med utleier sms 97419730.
 • Hytta blir kontrollert etter avreise av vaktmester. Mangler som ikke er rapportert blir da rettet av vaktmester og etterfakturert med kostpris + vaktmesters timepris.
 • Skader eller manglende vask som ikke rapporteres inn kan man risikere å få regning på etter opphold.
 • Skader som er påført hytta fra før er notert på eget ark i permen.
 • Husk at akebrett og spader må ryddes inn i boden hver kveld, fjellet kan overaske med kraftig vind eller snø om natten.

Vaktester er Kjell`s Hytteservice som kan treffes på tlf.  917 96 514
Vaktmester kan være behjelpelig med å skaffe håndklær, sengetøy, ved og vask av hytte.
Tjenester fra vaktmester betales direkte til vaktmester.
Avreise

 • Hytta skal vaskes grundig før avreise (også under sofa og senger), alternativt bestilles av vaktmester. 
 • Vasking skal utføres med støvsuger og våtmopping.
 • Hår i dusjrist fjernes.
 • Peis skal tømmes for aske. Det står en sinkbøtte i boden som brukes til tømming og asken graves ned i snøen på baksiden av hytta.(eentuelt søppel / rester fjernes.
 • Søppel bringes til container som ligger på vei ned fra fjelet.
 • Sørg for at alle spader og akebrett er på plass i boden før avreise.
 • La varme og varmtvann samt kjøleskap stå på, vaktmester justerer dette etter behov.

Alle disse punkter er til for å gjøre oppholdet for deg og andre best mulig.
Skulle ikke alt være i den stand dere ønsker ved ankomst så ikke la dette gå ut over neste leietager. HUSK Å RAPPORTERE VED ANKOMST DERSOM TING IKKE ER I ORDEN.
Vaktmester kontrollerer hytta etter avreise. Om vask ikke er tifredsstillende utført vil denne tjenesten bli leid inn og etterfakturert.

© 2009-2011